loading
  • Komitet sterujący Science Based Targets initiative (SBTi) zatwierdził cele Groupe PSA w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co – zgodnie z podjętymi przez Groupe PSA zobowiązaniami co do przeciwdziałania zmianom klimatycznym – otwiera drogę do neutralności węglowej
  • Cele te są odpowiedzią na bezwarunkową konieczność ograniczenia ocieplenia klimatycznego do 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, zgodnie z ostatnimi danymi nauki o klimacie
  • Ta opinia naukowców zewnętrznych potwierdziła trafność strategii klimatycznej Groupe PSA oraz jej decyzji w zakresie wyboru technologii

Naukowcy potwierdzili, że cele Groupe PSA w zakresie ograniczenia emisji CO2 są zgodne z postanowieniami paryskiego porozumienia klimatycznego

Groupe PSA zobowiązuje się, że do roku 2034 ograniczy:

  • o 20%, w stosunku do roku odniesienia 2018, bezwzględne wielkości emisji gazów cieplarnianych wywołanych zużyciem energii w związku z działalnością przemysłową („scope 1 and 2”).
  • o 37%, w stosunku do roku odniesienia 2018, emisję gazów cieplarnianych spowodowanych używaniem sprzedawanych produktów, rozpatrywaną w całym cyklu, od źródła energii do koła pojazdu (Well-to-Wheel) („scope 3”), w przeliczeniu na samochód/km.

 

Certyfikat SBTi poświadcza, że cel w postaci ograniczenia emisji CO2 przez PSA Automobiles SA jest zgodny z poziomem redukcji emisji wymaganym do utrzymania ocieplenia na poziomie 2°C.

Od przeszło dziesięciu lat Groupe PSA należy do grona europejskich liderów w dziedzinie ograniczania emisji CO2 z samochodów. Sukces ten wynika z faktu, że firma postanowiła skupić się na skutecznych i dostępnych rozwiązaniach technologicznych, zastosowanych w samochodach dla masowego odbiorcy, co stanowi warunek konieczny, by technologie te miały rzeczywisty wpływ na środowisko.

Science Based Targets initiative opiera się na współpracy między Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) oraz World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi określa i promuje najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów naukowych i ocenia w sposób niezależny cele przedsiębiorstw.

 

Do góry